Władze i Komisje

WŁADZE ODDZIAŁU

W dniu 14.05.2022 roku odbył się Walny Zjazd członków Oddziału PTTK w Jaśle, na którym m.in. dokonano wyboru nowych władz na kadencję 2022-2026. Poniżej przedstawiamy wybranych członków Oddziału do poszczególnych władz:

Zarząd Oddziału

Prezes – Michał Gorczyca
V-ce Prezes – Tomasz Wrona
Skarbnik – Zofia Bachta
Sekretarz – Halina Ramut
Członek – Kazimierz Zoła
Członek – Janusz Drabik
Członek – Janusz Surma


Sąd Koleżeński

Przewodniczący – Aleksander Borkowski
Członek – Elżbieta Ruszała
Członek – Józef Kaczor
Członek – Andrzej Nitka
Członek – Celina Wrona


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Sławomir Gołębiowski
Członek – Tadeusz Wójcik
Członek – Piotr Borkowski
Członek – Agnieszka Wrona
Członek – Krzysztof Banach


Oddziałowa Komisja Turystyki Górskiej

Przewodniczący – Tomasz Wrona
Wiceprzewodniczący – Patryk Łukasik
Sekretarz – Hanna Gawrońska
Kierownik zespołu znakarskiego – Jacek Dubiel
Członek komisji – Józef Kaczor
Członek komisji – Aleksander Borkowski
Członek komisji – Michał Gorczyca


Oddziałowa Komisja Ochrony Przyrody

Przewodniczący – Piotr Borkowski
Wiceprzewodniczący – Michał Gorczyca
Sekretarz – Aleksander Borkowski
Członek komisji – Tomasz Wrona

Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej

Przewodniczący – Janusz Surma
Wiceprzewodniczący – Tomasz Wrona
Sekretarz – Aleksander Borkowski
Członek Komisji – Paweł Icha