GC JASŁO Team

W dniu 2 sierpnia o godzinie rozpoczął swoją działalność Klub Geocachingowy : GC JASŁO Team przy PTTK o. Jasło.

Do zarządu zostali wybrani: AnnaMada, wfic i bartolomeuszRJS, do komisji rewizyjnej: Tenka7, Paola_Wolf i Mihaello.

W przerwie obrad, doszło do ukonstytuowania się władz klubu. W wyniku tego prezesem Klubu został BartolomeuszRJS, skarbnikiem AnnaMada, a sekretarzem Wfic. W przypadku komisji rewizyjnej przewodniczącą została Tenka7, zastępcą Paola_Wolf, członkiem komisji został Mihaello.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI KLUBU NA STRONIE: gcteam.jaslo.org.pl