Enoturystyczna Odznaka Krajoznawcza „Jasło Winne Klimaty”

Jasło oraz miejscowy oddział PTTK oferują zdobycie Enoturystycznej Odznaki Krajoznawczej „Jasło winne klimaty”. Cel jest taki, by wakacyjny czas urlopów, zwykle wykorzystywany do wypoczynku, podróży i poznawania świata, połączyć z promowaniem atrakcji miasta.

Regulamin Enoturystycznej Odznaki Krajoznawczej
„Jasło Winne Klimaty”

W celu popularyzacji walorów krajoznawczych, kulturowych i enoturystyki w regionie
jasielskim Miasto Jasło i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Jaśle
ustanawiają Enoturystyczną Odznakę Krajoznawczą „Jasło winne klimaty” przyznawaną za
spełnienie warunków określonych w regulaminie.

§ 1

Enoturystyczna Odznaka Krajoznawcza „Jasło winne klimaty” jest jednostopniowa i może być
zdobywana w dowolnym okresie czasu bez ograniczeń wiekowych (osoby niepełnoletnie
muszą pozostawać pod opieką dorosłych).

Warunkiem zdobycia odznaki jest odwiedzenie miejsc wskazanych poniżej:

Lp. Rodzaj obiektu Liczba obiektów
1. Muzeum 1
2. Pomniki 5
3. Zabytki 5
4. Winnice 3

§ 3

Zwiedzenie obiektu należy potwierdzić w książeczce Enoturystycznej Odznaki Krajoznawczej „Jasło winne klimaty” np.: wpisem dokonanym przez osobę dorosłą, przewodnika, odciskiem pieczęci zwiedzanego obiektu lub obiektu znajdującego się w pobliżu, zdjęciem wykonanym na tle obiektu, innej formie potwierdzającej jednoznacznie fakt zwiedzenia obiektu lub przejście trasy turystycznej.

§ 4

Zwiedzane obiektów, o których mowa w § 3 odbywa się na wyłączną odpowiedzialność osób zwiedzających, chcących zdobyć odznakę.

§ 5

Wypełnione książeczki Enoturystycznej Odznaki Krajoznawczej „Jasło winne klimaty” zawierające uzyskane potwierdzenia terenowe należy dostarczyć w celu weryfikacji do Oddziału PTTK w Jaśle. Zweryfikowanie przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem odznaki i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie, zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

§ 6

Ostateczną interpretacje tego regulaminu dokonuje terenowy referat weryfikacyjny przy Oddziale PTTK w Jaśle.

§ 7

Wykaz obiektów możliwych do zwiedzania zawiera załącznik nr 1, wzór odznaki zawiera załącznik nr 2.

§ 8

Regulamin został zatwierdzony przez zarząd Oddziału PTTK w Jaśle i obowiązuje od dnia 29-03-2019 r.


Załącznik nr 1

1. Muzea:
– Muzeum Regionalne w Jaśle,
– Muzeum Lizaka,
– Skansen archeologiczny „Karpacka Troja”,

2. Pomniki:
– Pomnik św. Antoniego (skwer św. Antoniego ul. A. Mickiewicza w Jaśle)
– Pomnik Tadeusza Kościuszki (park miejski w Jaśle)
– Pomnik św. Jana Nepomucena (Rynek w Jaśle)
– Pomnik Armii Krajowej (ul. Staszica w Jaśle)
– Pomnik Grunwaldzki (ul. Grunwaldzka w Jaśle)
– Grób Nieznanego żołnierza (park miejski w Jaśle)
– Pomnik 650-lecia nadania praw miejskich dla Jasła (ul. 3 maja w Jaśle)
– Pomnik upamiętniający wodowanie statku MS Jasło (Plac Inwalidów Wojennych
ul, Czackiego w Jaśle)

3. Zabytki:
– Kolegiata pw. Uwielbienia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle
– Kościół gimnazjalny pw. św Stanisława w Jaśle
– Klasztor ss. Wizytek w Jaśle
– Pałac Sroczyńskich w Jaśle
– Glorietka w Parku Miejskim
– Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Brzyskach
– Zabytkowy stary cmentarz w Jaśle
– Kościół pw. św. Doroty w Trzcinicy
– Jasielski Rynek

4. Winnice:
– Winnica „Dwie Granice” w Przysiekach
– Winnica „Ewy” w Jaśle
– Winnica „Golesz” w Jaśle
– Winnica „Jana” w Jaśle
– Winnica „Jasiel” w Jareniówce
– Winnica „Jasło” w Jaśle
– Winnica „Kołacz” w Nawsiu Kołaczyckim
– Winnica „Milena” w Trzcinicy
– Winnica „Vanellus” w Jareniówce
– Winnica „Zacisze” w Trzcinicy
– Winnica „Źródło” w Jaśle


Załącznik nr 1

Regulamin Enoturystycznej Odznaki Krajoznawczej
„Jasło Winne Klimaty”

W celu popularyzacji walorów krajoznawczych, kulturowych i enoturystyki w regionie
jasielskim Miasto Jasło i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Jaśle
ustanawiają Enoturystyczną Odznakę Krajoznawczą „Jasło winne klimaty” przyznawaną za
spełnienie warunków określonych w regulaminie.

§ 1

Enoturystyczna Odznaka Krajoznawcza „Jasło winne klimaty” jest jednostopniowa i może być
zdobywana w dowolnym okresie czasu bez ograniczeń wiekowych (osoby niepełnoletnie
muszą pozostawać pod opieką dorosłych).

Warunkiem zdobycia odznaki jest odwiedzenie miejsc wskazanych poniżej:

Lp. Rodzaj obiektu Liczba obiektów
1. Muzeum 1
2. Pomniki 5
3. Zabytki 5
4. Winnice 3

§ 3

Zwiedzenie obiektu należy potwierdzić w książeczce Enoturystycznej Odznaki Krajoznawczej „Jasło winne klimaty” np.: wpisem dokonanym przez osobę dorosłą, przewodnika, odciskiem pieczęci zwiedzanego obiektu lub obiektu znajdującego się w pobliżu, zdjęciem wykonanym na tle obiektu, innej formie potwierdzającej jednoznacznie fakt zwiedzenia obiektu lub przejście trasy turystycznej.

§ 4

Zwiedzane obiektów, o których mowa w § 3 odbywa się na wyłączną odpowiedzialność osób zwiedzających, chcących zdobyć odznakę.

§ 5

Wypełnione książeczki Enoturystycznej Odznaki Krajoznawczej „Jasło winne klimaty” zawierające uzyskane potwierdzenia terenowe należy dostarczyć w celu weryfikacji do Oddziału PTTK w Jaśle. Zweryfikowanie przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem odznaki i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie, zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

§ 6

Ostateczną interpretacje tego regulaminu dokonuje terenowy referat weryfikacyjny przy Oddziale PTTK w Jaśle.

§ 7

Wykaz obiektów możliwych do zwiedzania zawiera załącznik nr 1, wzór odznaki zawiera załącznik nr 2.

§ 8

Regulamin został zatwierdzony przez zarząd Oddziału PTTK w Jaśle i obowiązuje od dnia 29-03-2019 r.


Załącznik nr 1

1. Muzea:
– Muzeum Regionalne w Jaśle,
– Muzeum Lizaka,
– Skansen archeologiczny „Karpacka Troja”,

2. Pomniki:
– Pomnik św. Antoniego (skwer św. Antoniego ul. A. Mickiewicza w Jaśle)
– Pomnik Tadeusza Kościuszki (park miejski w Jaśle)
– Pomnik św. Jana Nepomucena (Rynek w Jaśle)
– Pomnik Armii Krajowej (ul. Staszica w Jaśle)
– Pomnik Grunwaldzki (ul. Grunwaldzka w Jaśle)
– Grób Nieznanego żołnierza (park miejski w Jaśle)
– Pomnik 650-lecia nadania praw miejskich dla Jasła (ul. 3 maja w Jaśle)
– Pomnik upamiętniający wodowanie statku MS Jasło (Plac Inwalidów Wojennych
ul, Czackiego w Jaśle)

3. Zabytki:
– Kolegiata pw. Uwielbienia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle
– Kościół gimnazjalny pw. św Stanisława w Jaśle
– Klasztor ss. Wizytek w Jaśle
– Pałac Sroczyńskich w Jaśle
– Glorietka w Parku Miejskim
– Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Brzyskach
– Zabytkowy stary cmentarz w Jaśle
– Kościół pw. św. Doroty w Trzcinicy
– Jasielski Rynek

4. Winnice:
– Winnica „Dwie Granice” w Przysiekach
– Winnica „Ewy” w Jaśle
– Winnica „Golesz” w Jaśle
– Winnica „Jana” w Jaśle
– Winnica „Jasiel” w Jareniówce
– Winnica „Jasło” w Jaśle
– Winnica „Kołacz” w Nawsiu Kołaczyckim
– Winnica „Milena” w Trzcinicy
– Winnica „Vanellus” w Jareniówce
– Winnica „Zacisze” w Trzcinicy
– Winnica „Źródło” w Jaśle


Załącznik nr 2