Kontakt

Adres:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział w Jaśle
ul. Floriańska 15
38-200 Jasło

Kontakt:

tel./fax 13 446 33 40
tel. kom. 516 778 202
pttkjaslo@wp.pl
gg 10381160

Kontakt z inspektorem danych osobowych:

danepttkjaslo@wp.pl

Biuro czynne

poniedziałek – czwartek: 9 – 17

piątek: 8-16

Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystyki: nr 043/04

NIP: 685 000 84 74

REGON: 370011735

KRS: nr 00000 50129

Konto bankowe: 03 1600 1462 1815 7979 4000 0001

Gwarancja ubezpieczeniowa: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA