Regulamin – Jasielska Odznaka Krajoznawcza „Szlak historii Jasła”

W celu popularyzacji ponad 650. letniej historii Miasta Jasła oraz jego najcenniejszych walorów historycznych i kulturowych Zarząd Oddziału PTTK w Jaśle wraz z Miastem Jasłem, ustanawia Jasielską Odznakę Krajoznawczą – Szlak historii Jasła. Odznaka jest jednostopniowa i można ją zdobywać bez ograniczeń czasowych. O odznakę mogą ubiegać się osoby od 4. roku życia (osoby nieletnie wyłącznie pod opieką dorosłych).

 1. W celu zdobycia odznaki należy odwiedzić miejsca związane z historią Miasta Jasła wskazane w załączniku nr 1 do regulaminu.
 2. Fakt odwiedzenia obiektu należy potwierdzić odciskiem pieczęci, zdjęciem na tle obiektu, wpisem przewodnika lub opiekuna w Przewodniku Jasielskiej Odznaki Krajoznawczej Szlak historii Jasła lub samodzielnie prowadzonej kronice w formie tradycyjnej lub elektronicznej.
 3. Po odwiedzeniu obiektów Przewodnik wraz z potwierdzeniami należy przedstawić do weryfikacji w Oddziale PTTK w Jaśle. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, Ubiegający się o odznakę ponosi koszty przesyłki oraz zakupu odznaki.
 4. Wzór odznaki zawiera załącznik nr 2.
 5. Zapisy niniejszego regulaminu podlegają interpretacji wyłącznie przez Zarząd Oddziału PTTK
  w Jaśle.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1

Wykaz obiektów krajoznawczych, które bezpowrotnie zostały zniszczone:
Nie są wymagane do zdobycia odznaki

 1. Ratusz miejski
 2. Starostwo powiatowe
 3. Kasa oszczędnościowa
 4. Sąd obwodowy
 5. Gimnazjum męskie
 6. Gimnazjum Żeńskie im. bł. Jolanty
 7. Dworzec Kolejowy
 8. Kościół Ojców Franciszkanów
 9. Klasztor Sióstr Wizytek
 10. Wielka Synagoga
 11. Szpital Powiatowy
 12. Komenda Policji
 13. Urząd Pocztowy
 14. Bank Polski
 15. Kasa Zaliczkowa
 16. Kamienice przy ul. 3 Maja

Wykaz obiektów krajoznawczych, które przetrwały II Wojnę:
Wymagane do zdobycia odznaki

 1. Kolegiata pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle
 2. Stary Cmentarz przy ul. Zielonej
 3. Jasielski Rynek z pomnikiem Jana Nepomucena
 4. Kościółek św. Stanisława
 5. Glorietka w Parku Miejskim
 6. Pomnik Tadeusza Kościuszki (park miejski w Jaśle)
 7. Willa przy ul. Staszica zaprojektowana przez arch. Talowskiego
 8. Ostrzelana kamienica przy ul. Floriańskiej
 9. Willa Machera
 10. Hotel Krakowski
 11. Budynek Sokoła
 12. Szkoła Wydziałowa Męska
 13. Szkoła Wydziałowa Żeńska
 14. Pałac Sroczyńskich w Jaśle

Załącznik nr 2

Wzór odznaki oparty jest na historycznej pieczęci miejskiej używanej do 1935 roku w jasielskim magistracie. W środku tarczy wpisanej w prostokąt, stanowiącą ramy pieczęci znajduje się wcześniej używany herb miasta składający się z monogramu JAR (Joannes Albertus Rex). W 1925 roku Adam Chmiel opracował jego pierwszą wersję, nawiązującą do jedynego zachowanego wizerunku herbu miasta z połowy XVI w. Herb ten posiadał czerwone tło, a monogram i koronę w kolorze srebrnym lub białym. Wokół herbu, oryginalny napis z pieczęci: Magistrat Królewskiego Wolnego Miasta Jasła. W lewym górnym rogu umieszczono nazwę odznaki, po prawej logo jasielskiego oddziału PTTK. W dolnej części rozwinięcie pełnej nazwy.