Przewodnicy

przewodnik_beskidzki
PRZEWODNICY BESKIDZCY I
PILOCI 
WYCIECZEK
zrzeszeni w Oddziale PTTK Jasło

Biuro naszego Oddziału zaprasza do korzystania z usług przewodnickich i pilotażu wycieczek przez członków naszego Towarzystwa. Poniżej przedstawiamy sylwetki przewodników i pilotów wycieczek.


ROMAN FRODYMA

Minolta DSCJASŁO
tel. 661 973 142
e-mail: fred_46@tlen.pl

Uprawnienia:

  • przewodnik beskidzki kl. I na wszystkie obszary Beskidów (nr leg. 0180/2000)
  • pilot wycieczek (nr leg. 0520/2000)
  • honorowy przodownik GOT (nr leg. 689)
  • organizator turystyki PTTK (nr leg. 51/73)
  • znakarz górskich szlaków turystycznych (nr leg. 398)
  • przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr leg. 22)
  • opiekun miejsc pamięci narodowej (nr leg. 88)
  • przodownik turystyki górskiej (nr leg. 4166)
  • przodownik turystyki pieszej na obszar Małopolski Południowej (nr leg. 3609)
  • przewodnik PTTK od 1973. roku

JÓZEF KACZORjozef_kaczor

JASŁO,
tel. 600 141 610
e-mail: kaczorjaslo@op.pl

Uprawnienia:

  • przewodnik beskidzki
   • Bieszczady
   • Beskid Niski
   • Beskid Sądecki część wschodnia do rzeki Poprad
   • Pogórza Rożnowskie, Ciężkowickie, Strzyżowskie, Dynowskie i Przemyskie
   • Przewodnik Magurskiego Parku Narodowego
   • Przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego
   • honorowy przodownik Górskiej Odznaki Turystycznej
   • zasłużony znakarz szlaków górskich
   • oferta
    wycieczki górskie
    – znakowanymi szlakami z uwzględnieniem szlaku papieskiego
    – rajdy dla zaawansowanych i początkujących turystów
    wycieczki terenowe
    -obiekty historyczne, sakralne i sanktuaria

 


TADEUSZ WÓJCIKtadeusz_wojcik

JASŁO
tel. 663 579 205
e-mail: czumak@wp.pl

Uprawnienia:

  • przewodnik beskidzki (nr 0264/2000)
  • pilot wycieczek (nr 0944/2000)
  • kierownik i organizator wycieczek (nr 755/2001)
  • kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży (93/05)
  • wychowawca w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży (105/05)
  • przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Licencja nr 63)
  • znakarz szlaków górskich (nr 913)
  • instruktor rekreacji ruchowej specjalność narciarstwo zjazdowe (nr 18037/I/R/2006)
  • sędzia związkowy Polskiego Związku Narciarskiego (licencja nr 10-004)
  • ratownik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Krynicka (nr KR 174)
  • upoważnienie na prowadzenie wycieczek w PPN (nr 961)

Osoby, które są członkami naszego Oddziału i posiadają uprawnienia przewodnika beskidzkiego, terenowego itp. lub pilota wycieczek, a nie znalazły się w ww. wykazie proszone są o kontakt z biurem Oddziału, jeśli chcą być umieszczeni na tej stronie.

Ww. osoby, w razie świadczenia usług bez pośrednictwa Oddziału, robią to we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.