Regulamin wycieczek PTTK Jasło

  1. Biorąc udział w wycieczce organizowanej przez biuro PTTK Jasło uczestnik zgadza się z regulaminem, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  2. Uczestnik wycieczki nie wyprzedza przewodnika i nie wychodzi znacząco przed grupę chyba że przewodnik wyrazi na to zgodę.
  3. Uczestnik wycieczki zna swój stan zdrowia i swoją kondycję i bierze udział w wyjazdach na własną odpowiedzialność. Jest on również zobowiązany do zabrania ze sobą leków, które zażywa na stałe.
  4. Uczestnik jest zobowiązany do zapewnienia sobie odpowiedniego ubioru turystycznego, który będzie dostosowany do typu wyjazdu oraz warunków atmosferycznych
  5. Turysta zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących w zwiedzanych obiektach oraz obszarach ochrony przyrody.
  6. Zakazuje się pozostawiania śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych oraz zaśmiecania przyrody.
  7. Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w wyjazdach pod warunkiem uzyskania zgody rodziców bądź opiekunów prawnych ponadto powinny być pod opieką osoby dorosłej (opiekuna prawnego, bądź osoby wyznaczonej przez opiekuna prawnego.
  8. Przewodnik ma prawo do zmiany trasy wycieczki gdy uzna że dalsze jej kontynuowanie zaplanowaną trasą stworzy zagrożenie dla uczestników.
  9. Organizator wyjazdu ma prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych podczas wyjazdu, przekazanych przez uczestników wyjazdu razem z oświadczeniem autora zdjęć o możliwości ich wykorzystania przez biuro.
  10. Organizator oświadcza jednocześnie że zdjęcia wykorzystane nie będą prezentowały wizerunku pojedynczych osób bez uzyskania ich pisemnej zgody.