PSOT Góry bez granic – Hory bez hraníc

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w naszym oddziale można zweryfikować Polsko-Słowacką Odznakę Turystyczną Góry bez granic – Hory bez hraníc. Jest to odznaka ustanowione przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie oraz Klub Slovenských Turistov. W skrócie nazywana jest PSOT.

Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna Góry bez granic – Hory bez hraníc - stopień brązowy
Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna Góry bez granic – Hory bez hraníc – stopień brązowy

Odznaka Góry bez granic posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty, które zdobywa się po kolei, przy czym w jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień odznaki. Zdobywanie punktów na kolejny stopień odznaki można rozpocząć dopiero w następnym roku po zdobyciu poprzedniego stopnia. Czas potrzebny na zdobycie każdego stopnia odznaki nie jest ograniczony – można je zdobywać przez kilka lat.

Aby zdobyć Odznakę Góry bez granic należy uzyskać: –na stopień brązowy co najmniej 50 punktów na szlakach karpackich w swoim kraju oraz co najmniej 25 punktów na szlakach karpackich w kraju sąsiadów, –na stopień srebrny co najmniej 100 punktów na szlakach karpackich w swoim kraju oraz co najmniej 50 punktów na szlakach karpackich w kraju sąsiadów, –na stopień złoty co najmniej 200 punktów na szlakach karpackich w swoim kraju oraz co najmniej 100 punktów na szlakach karpackich w kraju sąsiadów. Turyści spoza Polski i Słowacji mogą wybrać dowolnie, czy uzyskują takie ilości punktów, jak Polacy, czy jak Słowacy.

Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna Góry bez granic – Hory bez hraníc - stopień srebrny
Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna Góry bez granic – Hory bez hraníc – stopień srebrny

Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania odznaki. Do obliczania punktów za wycieczki w polskiej części Karpat należy korzystać z punktacji zawartej w wykazie „Tras punktowanych do GOT PTTK”, a do obliczania punktów za wycieczki w słowackiej części Karpat z „Punktacji do GOT PTTK poza granicami Polski” zamieszczonym za stronach internetowych PTTK COTG.

Możesz również polubić…